Accidents

L’ assegurança d’accidents, ja sigui per conveni o per col.lectiu, està pensada per a la protecció de les persones i cobreix qualsevol  risc referent a la seva integritat física provocat per un accident. 

.

CONVENI: Assegurança dirigida a cobrir el risc de mort o invalidesa en els seus diferents graus dels treballadors d’una empresa, segons les característiques exigides en el conveni.

Dins d’aquesta assegurança hi ha dues modalitats...

   » Cobertura 24 hores: Com indica el seu nom, cobreix les 24 hores del dia.

   » Cobertura Professional: Limitada als accidents que pugui patir l’assegurat durant la seva jornada laboral. I els desplaçaments de casa a la feina o a la inversa.

.

COL.LECTIU: Assegurança dirigida a qualsevol grup d’assegurats que tinguin algun nexe entre ells i siguin riscos amb una certa homogeneïtat independentment de l’edat, situació professional, càrregues familiars...

Amb dues garanties principals....

   » Mort per accident.

   » Invalidesa Permanent Absoluta i Parcial.

-

-

 Per a més informació sobre aquesta assegurança, omplir el següent "Formulari de Contacte"

Copyright 2013 · Brokers Vic S.L.
Brokers ViC S.L. Auxiliar Assessor de Verdaguer i Serrat Associats, S.L. (Corredoria d’Assegurances)