Tot Risc Muntatge

Amb l'Assegurança tot risc muntatge estaràs cobert en els muntatges i instal·lacions de tot tipus: plantes industrials, maquinària, calderes, climatització, instal·lacions elèctriques, etc. L'objecte de l'assegurança és assegurar el muntatge, sempre que els danys siguin conseqüència directa d'una causa accidental i imprevista.

També hi ha la possibilitat d’afegir l’Assegurança tot risc construcció per tal d’assegurar l'execució de tot tipus d'obres, des d'edificació (habitatges, oficines, comerços, indústries, etc.) fins a obres civils i d'infraestructura (carreteres, carrers urbanes, ponts, ports, etc.), siguin obra nova o reforma.

.

 Per a més informació sobre aquesta assegurança, omplir el següent "Formulari de Contacte"

Copyright 2013 · Brokers Vic S.L.
Brokers ViC S.L. Auxiliar Assessor de Verdaguer i Serrat Associats, S.L. (Corredoria d’Assegurances)