Proves Diagnòstiques

Durant els darrers anys i degut bàsicament a les retallades sanitàries, hem pogut veure com el temps d’espera per tal de realitzar una prova diagnòstica s’ha anat dilatant, fins al punt d’haver d’esperar una mitjana de tres mesos.

Per aquest motiu i per fer front a aquesta necessitat disposem d’un producte exclusiu per tal de cobrir les proves diagnòstiques extra-hospitalàries:

» Aquest nou producte, garanteix una cobertura del 100% fins a 1000 € per prova.

» Fins a un límit de 5.000 €/any

» Amb una única quota anual de 150 € per assegurat

*Aquesta assegurança té un benefici fiscal per a empreses i autònoms de fins a 500 €/per assegurat

Ja no caldrà esperar. Atenció ràpida davant de qualsevol imprevist de salut.

.

 Per a més informació sobre aquesta assegurança, omplir el següent "Formulari de Contacte"

Copyright 2013 · Brokers Vic S.L.
Brokers ViC S.L. Auxiliar Assessor de Verdaguer i Serrat Associats, S.L. (Corredoria d’Assegurances)