Defensa Jurídica

L'assegurança de defensa jurídica protegeix a l'assegurat davant els litigis que pugui tenir sempre depenent de les condicions que es pactin a la pòlissa.

La seva cobertura principal es basa en les despeses que li puguin sorgir a l'assegurat com a conseqüència de la seva intervenció en un procés judicial, i la prestació dels serveis d'assistència jurídica, judicial i extrajudicial, derivats de la cobertura de l'assegurança.

Les companyies solen oferir les garanties de defensa jurídica ja sigui en una pòlissa independent, o bé com a cobertures addicionals en altres tipus d'assegurances: és habitual que s'incloguin com una cobertura més en les assegurances de responsabilitat civil familiar o privada, o com a part de les garanties d'una assegurança multirisc de la llar, d’un vehicle.....

Per regla general, la cobertura de defensa jurídica i reclamació de danys inclosa en altres tipus d'assegurances és bastant bàsica, per això, si vol estar ben cobert, és preferible decantar-se per una pòlissa específica.

.

 Per a més informació sobre aquesta assegurança, omplir el següent "Formulari de Contacte"

Copyright 2013 · Brokers Vic S.L.
Brokers ViC S.L. Auxiliar Assessor de Verdaguer i Serrat Associats, S.L. (Corredoria d’Assegurances)