Assegurança de Dependència

Permet complementar les prestacions públiques per dependència, per tal de fer front als elevats costos que generen les situacions de Dependència Severa o Gran Dependència.

Tothom pot patir una situació de dependència:

» PER UN IMPREVIST: Malaltia o accident

» PER UN PROCÉS D’ENVELLIMENT

Cada vegada vivim més, però no sempre ho fem en les condicions que voldríem i les pensions de jubilació són insuficients per afrontar situacions de dependència. Per això cada vegada és més necessària una assegurança privada que, arribat el moment, ens ajudi:

» AMB UN ÚNIC IMPORT EN EL MOMENT DE LA CONTINGÈNCIA

» O TAMBÉ, AMB UNA RENDA MENSUAL FIXA

-----

 Per a més informació sobre aquesta assegurança, omplir el següent "Formulari de Contacte"

Copyright 2013 · Brokers Vic S.L.
Brokers ViC S.L. Auxiliar Assessor de Verdaguer i Serrat Associats, S.L. (Corredoria d’Assegurances)